Tag Archives: quản trị kênh phân phối

Quản Trị Hiệu Quả Kênh Phân Phối: Trong Thách Thức Ẩn Chứa Cơ Hội

Bên cạnh các hoạt động PR-marketing, phân phối là khâu rất quan trọng giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng và thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kênhphân phối là yếu tố quan trọng nhất khi các nhà đầu tư và đối tác quốc tế đánh giá về lợi thế […]