Tag Archives: hoạt động bán hàng

Giải Pháp E-Route Của DMSpro – Quản Lý Hoạt Động Bán Hàng Bằng Bản Đồ Số

Với e-Route của DMSpro, các nhà sản xuất có thể theo dõi hoạt động bán hàng của từng nhân viên bán hàng ngoài thị trường, nắm bắt tình hình kinh doanh của từng cửa hiệu bán lẻ, hay hiệu quả của các chiến lược khuyến mãi, marketing thực tế ngoài thị trường. Tất cả dữ […]